top of page

Cuti Pegawai

PNS yang akan melakukan permohonan cuti pegawai bagi pegawai yang sudah mempunyai masa kerja minimal selama 1 tahun. dengan membuat surat permohonan cuti pegawai sesuai denganformulir cuti pegawai yang berlaku, yang telah disetujui oleh atasan langsung

Prosedur permohonan cuti :

  1. Surat permohonan pegawai bersangkutan diajukan kepada atasan langsungnya

  2. Pemeriksaan berkas sudah memenuhi syarat atau tidak, jika ada kekurangan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki

  3. Permohonan cuti pegawai diproses kepada pejabat kepegawaian yang berwenang

  4. Permohonan cuti pegawai yang telah ditandatangani diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan

bottom of page